Välkommen till OP Utbildning!

Inte som alla andra - precis som du. OP utbildning är ett företag som erbjuder både färdiga utbildningskoncept och skräddarsydda utbildningar.

Uppfyll ditt arbetsmiljöansvar i enlighet med AFS 1999:07.

"6 § Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella."

Svårt att hitta rätt utbildning?

Kontakt oss så hjälper vi dig!